Garantie Voorwaarden

 

Bij al onze verkopen krijgt u een factuur, deze factuur is tevens uw garantiebewijs. Zonder factuur kunt u geen aanspraak maken op de garantie periode.

Standaard krijgt u drie maanden omruilgarantie op gebruikt witgoed tenzij anders vermeld op de factuur.

Garantietermijn

Voor alle gebruikte witgoed producten geldt 3 maanden omruilgarantie, tenzij anders overeengekomen. Garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker, tenzij anders overeengekomen. Reparatie van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantie termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend, tenzij anders overeengekomen.

Beroep op garantie

Indien onze technische dienst beoordeelt dat het defect kan worden gerepareerd en u woont in ons werkgebied (< 25 km), dan wordt de reparatie binnen 48 uur uitgevoerd. In overige gevallen kunt het product retourneren en een vergelijkbaar product uitzoeken. Wij geven geen geld terug.
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Zonder aankoopbewijs geen garantie!

Onder deze garantie vallen arbeidsloon en de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, mits uitgevoerd door onze monteurs.
Vervangen van onderdelen kan met gebruikte onderdelen worden verricht.

Onder de garantie vallen niet:

– Krassen, barsten of deuken in de mantel, het bovenblad of accessoires van het product, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
– Defecten aan glazen, kunststof of rubberen onderdelen, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
– Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen.
– Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting. Defecten die te wijten zijn aan de elektrische installatie in de woning.
– Een verkeerde bediening door de gebruiker en -indien van toepassing- onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing.
– Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaatvreemde voorwerpen – of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaatvreemde voorwerpen (o.a. afvoerpomp verstopt, voorwerp in de machine).
– Oneigenlijk gebruik (o.a. te zwaar beladen). Op lagers kunnen wij dan ook geen garantie geven!

De garantie vervalt indien:

– De gebruiker, reparatie of aanpassingen zelf of door derden laat uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. – De gebruiker eventuele financiële verplichtingen niet nakomt t.o.v. van Wytguod.

Onterecht beroep op garantie

Indien de door de gebruiker gegeven omschrijving van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de monteur, zullen de gemaakte kosten voor voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht.